Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted bysatyralifeistragicendlesslove16alexandriouscytatyAcidovskyover-landmessinheadkeeplookingoutofloveRozaaawakenbanshelonelyjuliamyslodsiewniagregorczykmliesinthedarkUnknownMindcorazonlonelyheartsclubmaly-pandzikianshaagainnagainetragasentymentalnarawwwrwastedtimeodnowamay29thlfiatkosohardxsneakyx

July 28 2017

9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha

July 26 2017

1200 3ba1
Reposted fromNajada Najada

July 07 2017

June 22 2017

0548 44c4
Reposted fromyourdemise yourdemise viabanshe banshe

May 12 2017

2794 f1d6
Reposted fromkrzysk krzysk viafourstrings fourstrings

April 21 2017

Reposted fromFlau Flau viaExfeletes Exfeletes


Dreaming Wolf Mountain

April 19 2017

Play fullscreen
And I know
In my heart, in this cold heart
I can live or I can die
I believe if I just try
Reposted bytravelling-without-movingxwyczesanagitarax21Luna12katalamaeternaljourneyannairdafalkowska13love

April 12 2017

Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda vianezavisan nezavisan
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahormeza hormeza
1848 c64b 600
Reposted fromtwice twice viayourlifee yourlifee

April 04 2017

5208 9929 600

March 31 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl