Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

4778 3a2f
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

October 11 2017

1510 1fff 600

thrilled-d:

🍃

Reposted fromshadowwalkingfool shadowwalkingfool

October 05 2017

2663 1fbe
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
4558 b375 600

h-o-r-n-g-r-y:

I have a thing for watching a sunrise 04:05 in the morning.

7550 ecb7
song
Reposted fromsponzy sponzy viakudlaty kudlaty
2079 9d47 600
Reposted fromsavatage savatage viarabarbarowy rabarbarowy

September 26 2017

Karkonosze
Reposted fromlust lust viabirke birke
3367 c08f
Reposted fromSzczurek Szczurek viamaly-pandzik maly-pandzik

September 01 2017

2404 4aa1 600
Reposted fromopticculture opticculture
2544 380b 600
Reposted fromFienrira Fienrira

August 28 2017

Przez Ciebie wpadłem w głęboką depresję, już teraz nie wiem kim jestem.
— Myslovitz

August 25 2017

August 23 2017

3696 4519
Reposted fromwebomatic webomatic

August 21 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

August 17 2017

"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted bysatyralifeistragicendlesslove16alexandriouscytatyAcidovskyover-landmessinheadkeeplookingoutofloveRozaaawakenbanshelonelyjuliamyslodsiewniagregorczykmpocalujmnieUnknownMindcorazonlonelyheartsclubmaly-pandzikianshaagainnagainetragasentymentalnarawwwrwastedtimeodnowamay29thlfiatkosohardxsneakyxeverythingisalrightBaddestWitchInTheTownyouaresonaivelittletroublemakernervoussBrewOfLongingintimacymiau-miauprzeblyskiSkydelanyouknowmebetterbeliveinmejoyfull975pasteloweczarnybez
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl