Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

0548 44c4
Reposted fromyourdemise yourdemise viabanshe banshe

May 12 2017

2794 f1d6
Reposted fromkrzysk krzysk viafourstrings fourstrings

April 21 2017

Reposted fromFlau Flau viaExfeletes Exfeletes


Dreaming Wolf Mountain

April 19 2017

Play fullscreen
And I know
In my heart, in this cold heart
I can live or I can die
I believe if I just try
Reposted bytravelling-without-movingxwyczesanagitarax21Luna12katalamaeternaljourneyannairdafalkowska13love

April 12 2017

Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda vianezavisan nezavisan
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahormeza hormeza
1848 c64b 600
Reposted fromtwice twice viayourlifee yourlifee

April 04 2017

5208 9929 600

March 31 2017

Nie gniewaj się – mówię z wysiłkiem. – Nie gniewaj się za to, co ci wtedy powiedziałam…To było we mnie, nie w tobie. To całe świństwo, wiesz… Ta złość, ta pycha, ta samotność… To było we mnie, ja byłam chora czy coś…
— Agnieszka Osiecka

March 12 2017

8268 454b
Reposted fromnyaako nyaako viawild-animals wild-animals

March 11 2017

NIE WIEM CO JEST BARDZIEJ DENNE. TO ŻE CHWALICIE SIĘ JARANIEM CZY RUCHANIEM.

— nie jesteście wyjątkowi, wiecie?
Reposted fromaggape aggape viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl